Produkter

RK Consult har flere agenturer og samarbeidspartnere for rør, sveisemaskiner og rørbearbeidingsprodukter. Kontakt meg gjerne for en gjennomgang av behov og produkter.


Rørprodukter: www.frank-gmbh.de

Sveisemaskiner: www.widos.de

NODIG: www.no-dig.dk

Egeplast: www.egeplast.de

Gavatec: www.gavatec.dk

PowerGrit kjedesag ICS: www.youtube.com